Nonempirical hybrid multi-attribute decision-making method for design for remanufacturing

Qing Shan Gong, Hua Zhang, Zhi Gang Jiang, Han Wang, Yan Wang, Xiao Li Hu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Search results