Investigating the effects of steel slag powder on the properties of self-compacting concrete with recycled aggregates

Zhihong Pan, Juanlan Zhou, Xin Jiang, Yidong Xu, Ruoyu Jin, Jian Ma, Yuan Zhuang, Zikun Diao, Shengju Zhang, Qi Si, Wei Chen

    Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

    Fingerprint

    Dive into the research topics of 'Investigating the effects of steel slag powder on the properties of self-compacting concrete with recycled aggregates'. Together they form a unique fingerprint.

    Earth & Environmental Sciences