En magisk box för resiliensskapande insatser: Strategiskt, kreativt och engagerat stöd i samverkan med barn i kris, på flykt eller i andra svåra livssituationer

Elinor Brunnberg, Angela Hart

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'En magisk box för resiliensskapande insatser: Strategiskt, kreativt och engagerat stöd i samverkan med barn i kris, på flykt eller i andra svåra livssituationer'. Together they form a unique fingerprint.

Social Sciences