Συμβουλευτική Υποστήριξη Εκπαιδευτικών για την Ενίσχυση της Ψυχικής νθεκτικότητας και τη Διαχείριση Προβληματικών Συμπεριφορών στο Σχολείο: Δεδομένα απόένα Πρόγραμμα Παρέμβασης

Translated title of the contribution: Counselling Teachers to Enhance Resilience and to Manage Behavioural Problems at School : Data from an Intervention Program

Elias Kourkoutas, Evanthia Botsari, Angie Hart, Wassilis Kassis, Pilios Stavrou

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Search results